Dấu ấn GreenSpark

+20 năm

Hình thành & phát triển

+1000

Cán bộ công nhân viên

+12

Dự án hoạt động trên toàn quốc

+03

Tỉnh thành ghi dấu bước chân GreenSpark

Dấu ấn GreenSpark

+20 năm

Hình thành và phát triển

+1000

Cán bộ công nhân viên

+12

Dự án hoạt động trên toàn quốc

03

Tỉnh thành ghi dấu chân GreenSpark

+20 năm
Hình thành
và phát triển

+12
Dự án trên
toàn quốc

+1000
Cán bộ
công nhân viên

03
Tỉnh thành ghi dấu GreenSpark

GreenSpark Group Dự án nổi bật

Hãy cùng nhau xây dựng tương lai

GreenSpark Group

Với mục tiêu phát triển bền vững, trở thành doanh nghiệp có tiềm lực tài chính vững mạnh và sức cạnh tranh lớn, GreenSpark hướng đến chinh phục các thử thách cao hơn để trở thành sự lựa chọn hàng đầu của mọi Đối tác và Khách hàng trong các lĩnh vực Năng lượng, Bất động sản, Công nghiệp và Thương mại – Dịch vụ.

GreenSpark Group

Với mục tiêu phát triển bền vững, trở thành doanh nghiệp có tiềm lực tài chính vững mạnh và sức cạnh tranh lớn, GreenSpark hướng đến chinh phục các thử thách cao hơn để trở thành sự lựa chọn hàng đầu của mọi Đối tác và Khách hàng trong các lĩnh vực Năng lượng, Bất động sản, Công nghiệp và Thương mại – Dịch vụ.

GreenSpark Group

Với mục tiêu phát triển bền vững, trở thành doanh nghiệp có tiềm lực tài chính vững mạnh và sức cạnh tranh lớn, GreenSpark hướng đến chinh phục các thử thách cao hơn để trở thành sự lựa chọn hàng đầu của mọi Đối tác và Khách hàng trong các lĩnh vực Năng lượng, Bất động sản, Công nghiệp và Thương mại – Dịch vụ.

GreenSpark Group Tin tức & Sự kiện