THÔNG TIN CƠ BẢN

Tỉnh/TP: Lào Cai

TP/Huyện: Văn Bàn

Lĩnh vực: Năng lượng

Ngành: Thủy điện

Tình trạng: Đang hoạt động

Khởi công: Năm 2016

Hoàn thiện: Năm 2018

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tỉnh/TP: Lào Cai
TP/Huyện: Văn Bàn
Lĩnh vực: Năng lượng
Ngành: Thủy điện
Tình trạng: Đang hoạt động
Khởi công: Năm 2016
Hoàn thiện: Năm 2018

Thủy điện Minh Lương

Nhà máy Thủy điện Minh Lương được Công ty Cổ phần GreenSpark chính thức khởi công từ tháng 10/2016. Nhà máy có vốn đầu tư lên tới 1.090 tỷ đồng, công suất thiết kế 30 MW với 2 tổ máy bao gồm các hạng mục chính là: Hồ chứa nước với diện tích 0,101 km2, dung tích toàn bộ là 948.000 m3, lưu lượng nước lớn nhất qua nhà máy là 33,64 m3/s, cao trình đập là 350 m; Giếng điều áp với chiều cao 54,06 m, đường kính 8m; Đường hầm áp lực dài 689,43 m, đường kính 3,2 m; Hầm dẫn nước chiều dài 2.419,03 m, đường kính thông thủy từ 3,2 – 3,8 m …

Sau hơn 18 tháng khẩn trương thi công, ngày 04/04/2018 Nhà máy Thủy điện Minh Lương đã hoàn thành việc xây lắp, 2 tổ máy đã chính thức phát điện, hòa vào lưới điện quốc gia. Nhà máy có quy mô lớn thứ 7 trên địa bàn tỉnh Lào Cai lúc bấy giờ, theo tính toán mỗi năm sẽ hòa vào lưới điện quốc gia 103,15 triệu KWh điện/năm. Thủy điện Minh Lương hoàn thành không chỉ góp phần giải quyết một phần khó khăn do tình trạng thiếu điện gây ra mà còn giải quyết việc làm cho hơn nhiều lao động, góp phần đẩy nhanh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước và bảo vệ an ninh biên giới, góp phần vào sự phát triển của địa phương.

Thông tin cơ bản

Tỉnh/TP:
Lào Cai

TP/Huyện:
Văn Bàn

Lĩnh vực:
Năng lượng

Ngành:
Thủy điện

Tình trạng:
Đang hoạt động

Khởi công:
Năm 2016

Hoàn thiện:
Năm 2018

Thủy điện Minh Lương

Nhà máy Thủy điện Minh Lương được Công ty Cổ phần GreenSpark chính thức khởi công từ tháng 10/2016. Nhà máy có vốn đầu tư lên tới 1.090 tỷ đồng, công suất thiết kế 30 MW với 2 tổ máy bao gồm các hạng mục chính là: Hồ chứa nước với diện tích 0,101 km2, dung tích toàn bộ là 948.000 m3, lưu lượng nước lớn nhất qua nhà máy là 33,64 m3/s, cao trình đập là 350 m; Giếng điều áp với chiều cao 54,06 m, đường kính 8m; Đường hầm áp lực dài 689,43 m, đường kính 3,2 m; Hầm dẫn nước chiều dài 2.419,03 m, đường kính thông thủy từ 3,2 – 3,8 m …

Sau hơn 18 tháng khẩn trương thi công, ngày 04/04/2018 Nhà máy Thủy điện Minh Lương đã hoàn thành việc xây lắp, 2 tổ máy đã chính thức phát điện, hòa vào lưới điện quốc gia. Nhà máy có quy mô lớn thứ 7 trên địa bàn tỉnh Lào Cai lúc bấy giờ, theo tính toán mỗi năm sẽ hòa vào lưới điện quốc gia 103,15 triệu KWh điện/năm. Thủy điện Minh Lương hoàn thành không chỉ góp phần giải quyết một phần khó khăn do tình trạng thiếu điện gây ra mà còn giải quyết việc làm cho hơn nhiều lao động, góp phần đẩy nhanh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước và bảo vệ an ninh biên giới, góp phần vào sự phát triển của địa phương.