THÔNG TIN CƠ BẢN

Tỉnh/TP: Lào Cai

TP/Huyện: TP. Lào Cai

Lĩnh vực: Bất động sản

Ngành: Bất động sản Nhà ở

Tình trạng: Đang hoạt động

Khởi công: Năm 2011

Hoàn thiện: Dự kiến 2023

Thông tin cơ bản

Tỉnh/TP: Lào Cai
TP/Huyện: TP. Lào Cai
Lĩnh vực: Bất động sản
Ngành: Bất động sản Nhà ở
Tình trạng: Đang hoạt động
Khởi công: Năm 2011
Hoàn thiện: Dự kiến 2023

Tiểu khu đô thị số 3

Năm 2011, Tập đoàn GreenSpark đầu tư dự án bất động sản Tiểu khu đô thị số 3, Khu đô thị mới Lào Cai – Cam Đường với diện tích 26,3 ha, bao gồm 539 căn nhà liền kề và 106 căn biệt thự. Dự kiến dự án được hoàn thành năm 2023.

Dự án này đã tạo ra một khu đô thị đồng bộ, hiện đại, kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật giữa Tiểu khu đô thị số 3 và Khu đô thị bờ Hữu suối Ngòi Đum.

Thông tin cơ bản

Tỉnh/TP: Lào Cai

TP/Huyện: TP. Lào Cai

Lĩnh vực: Bất động sản

Ngành: Bất động sản Nhà ở

Tình trạng: Đang hoạt động

Khởi công: Năm 2011

Hoàn thiện: Dự kiến 2023

Tiểu khu đô thị số 3

Năm 2011, Tập đoàn GreenSpark đầu tư dự án bất động sản Tiểu khu đô thị số 3, Khu đô thị mới Lào Cai – Cam Đường với diện tích 26,3 ha, bao gồm 539 căn nhà liền kề và 106 căn biệt thự. Dự kiến dự án được hoàn thành năm 2023.

Dự án này đã tạo ra một khu đô thị đồng bộ, hiện đại, kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật giữa Tiểu khu đô thị số 3 và Khu đô thị bờ Hữu suối Ngòi Đum.