THÔNG TIN CƠ BẢN

Tỉnh/TP: Lào Cai

TP/Huyện: Bát Xát

Lĩnh vực: Năng lượng

Ngành: Thủy điện

Tình trạng: Đang hoạt động

Khởi công: Tháng 12/2005

Hoàn thiện: Năm 2013

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tỉnh/TP: Lào Cai
TP/Huyện: Bát Xát
Lĩnh vực: Năng lượng
Ngành: Thủy điện
Tình trạng: Đang hoạt động
Khởi công: Tháng 12/2005
Hoàn thiện: Năm 2013

Cụm Thủy điện Ngòi Xan

Từ giai đoạn cuối năm 2005, Tập đoàn GreenSpark đã mở rộng sang lĩnh vực mới là đầu tư năng lượng. Cụ thể, Công ty đã xây dựng các nhà máy thủy điện do chính mình làm chủ đầu tư tại xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Năm 2013, Tập đoàn GreenSpark đã hoàn thành xây dựng cụm Thủy điện Ngòi Xan – Lào Cai gồm các nhà máy: Vạn Hồ, Ngòi Xan I, Ngòi Xan II, Sùng Vui và Trung Hồ với tổng công suất lắp máy 49,5 MW, chi phí đầu tư hơn 1.550 tỷ đồng. Trong đó công trình Thuỷ điện Ngòi Xan I, được khởi công ngày 9/12/2005 và hoàn thành sau 20 tháng thi công (vượt tiến độ 4 tháng), chính thức hoà vào lưới điện Quốc gia vào ngày 22 tháng 8 năm 2007, Nhà máy Thuỷ điện Ngòi Xan 2 được khởi công vào tháng 5/2007 và hoàn thành vào tháng 8/2008, Nhà máy Thuỷ điện Vạn Hồ khởi công ngày 23/10/2007 và hoàn thành vào tháng 9/2010. Nhà máy Thủy điện Sùng Vui hoàn thành 01/2013, nhà máy Thủy điện Trung Hồ hoàn thành hoà vào lưới điện quốc gia vào tháng 05 năm 2013.

Để phục vụ cho việc truyền tải điện của 05 nhà máy, GreenSpark cũng đầu tư hoàn thành 01 trạm 110 KV. Cụm Nhà máy Thủy điện Ngòi Xan đã góp phần cung cấp hàng trăm triệu KWh hòa lưới điện quốc gia.

Thông tin cơ bản

Tỉnh/TP
Lào Cai

TP/Huyện
Bát Xát

Lĩnh vực
Năng lượng

Ngành
Thủy điện

Tình trạng
Đang hoạt động

Khởi công:
Tháng 12/2005

Hoàn thiện:
Năm 2013

Cụm Thủy điện Ngòi Xan

Từ giai đoạn cuối năm 2005, Tập đoàn GreenSpark đã mở rộng sang lĩnh vực mới là đầu tư năng lượng. Cụ thể, Công ty đã xây dựng các nhà máy thủy điện do chính mình làm chủ đầu tư tại xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Năm 2013, Tập đoàn GreenSpark đã hoàn thành xây dựng cụm Thủy điện Ngòi Xan – Lào Cai gồm các nhà máy: Vạn Hồ, Ngòi Xan I, Ngòi Xan II, Sùng Vui và Trung Hồ với tổng công suất lắp máy 49,5 MW, chi phí đầu tư hơn 1.550 tỷ đồng. Trong đó công trình Thuỷ điện Ngòi Xan I, được khởi công ngày 9/12/2005 và hoàn thành sau 20 tháng thi công (vượt tiến độ 4 tháng), chính thức hoà vào lưới điện Quốc gia vào ngày 22 tháng 8 năm 2007, Nhà máy Thuỷ điện Ngòi Xan 2 được khởi công vào tháng 5/2007 và hoàn thành vào tháng 8/2008, Nhà máy Thuỷ điện Vạn Hồ khởi công ngày 23/10/2007 và hoàn thành vào tháng 9/2010. Nhà máy Thủy điện Sùng Vui hoàn thành 01/2013, nhà máy Thủy điện Trung Hồ hoàn thành hoà vào lưới điện quốc gia vào tháng 05 năm 2013.

Để phục vụ cho việc truyền tải điện của 05 nhà máy, GreenSpark cũng đầu tư hoàn thành 01 trạm 110 KV. Cụm Nhà máy Thủy điện Ngòi Xan đã góp phần cung cấp hàng trăm triệu KWh hòa lưới điện quốc gia.