THÔNG TIN CƠ BẢN

Tỉnh/TP: Lào Cai

TP/Huyện: TP. Lào Cai

Lĩnh vực: Bất động sản

Ngành: Bất động sản Nhà ở

Tình trạng: Đang hoạt động

Khởi công: Năm 2004

Hoàn thiện: Năm 2012

Thông tin cơ bản

Tỉnh/TP: Lào Cai
TP/Huyện: TP. Lào Cai
Lĩnh vực: Bất động sản
Ngành: Bất động sản Nhà ở
Tình trạng: Đang hoạt động
Khởi công: Năm 2004
Hoàn thiện: Năm 2012

Tiểu khu đô thị số 1

Đây được xem là dự án tiên phong cho sự phát triển các khu đô thị kiểu mới tại Lào Cai. Dự án đã đem lại thành công có tính chất quyết định cho Tập đoàn GreenSpark trên con đường chuyển hướng đầu tư sang Bất động sản.

Dự án có diện tích 32,5 ha, với 63 căn biệt thự, 613 căn nhà chia lô và 11 lô dịch vụ.

Thông tin cơ bản

Tỉnh/TP: Lào Cai

TP/Huyện: TP. Lào Cai

Lĩnh vực: Bất động sản

Ngành: Bất động sản Nhà ở

Tình trạng: Đang hoạt động

Khởi công: Năm 2004

Hoàn thiện: Năm 2012

Tiểu khu đô thị số 1

Đây được xem là dự án tiên phong cho sự phát triển các khu đô thị kiểu mới tại Lào Cai. Dự án đã đem lại thành công có tính chất quyết định cho Tập đoàn GreenSpark trên con đường chuyển hướng đầu tư sang Bất động sản.

Dự án có diện tích 32,5 ha, với 63 căn biệt thự, 613 căn nhà chia lô và 11 lô dịch vụ.