THÔNG TIN CƠ BẢN

Tỉnh/TP: Lào Cai

TP/Huyện: TP. Lào Cai

Lĩnh vực: Công nghiệp

Ngành: Xây dựng

Tình trạng: Đang hoạt động

Khởi công: Năm 2004

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tỉnh/TP: Lào Cai
TP/Huyện: TP. Lào Cai
Lĩnh vực: Công nghiệp
Ngành: Xây dựng
Tình trạng: Đang hoạt động
Khởi công: Năm 2004

Xây dựng

Với kinh nghiệm quản trị và chính sách đầu tư bài bản vào công nghệ tiên tiến, Tập đoàn GreenSpark có thể triển khai toàn bộ quá trình của một dự án từ thiết kế, thi công đến hoàn thiện công trình. Bên cạnh đó, GreenSpark còn chú trọng đến yếu tố con người với đội ngũ nhân sự chuyên môn cao kết hợp khả năng tài chính vững vàng góp phần đảm bảo cho chất lượng và tiến độ các công trình mình thực hiện.

Đến nay, GreenSpark đã trở thành thương hiệu đáng tin cậy đối với nhiều cơ quan ban ngành, đối tác trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông, thủy lợi, công trình công nghiệp, nhà ở, khu thương mại phức hợp…

Thông tin cơ bản

Tỉnh/TP:
Lào Cai

TP/Huyện:
TP. Lào Cai

Lĩnh vực:
Công nghiệp

Ngành:
Xây dựng

Tình trạng:
Đang hoạt động

Khởi công:
Năm 2004

Xây dựng

Với kinh nghiệm quản trị và chính sách đầu tư bài bản vào công nghệ tiên tiến, Tập đoàn GreenSpark có thể triển khai toàn bộ quá trình của một dự án từ thiết kế, thi công đến hoàn thiện công trình. Bên cạnh đó, GreenSpark còn chú trọng đến yếu tố con người với đội ngũ nhân sự chuyên môn cao kết hợp khả năng tài chính vững vàng góp phần đảm bảo cho chất lượng và tiến độ các công trình mình thực hiện.

Đến nay, GreenSpark đã trở thành thương hiệu đáng tin cậy đối với nhiều cơ quan ban ngành, đối tác trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông, thủy lợi, công trình công nghiệp, nhà ở, khu thương mại phức hợp…