THÔNG TIN CƠ BẢN

Tỉnh/TP: Lào Cai

TP/Huyện: Bảo Thắng

Lĩnh vực: Công nghiệp

Ngành: Hóa chất

Tình trạng: Đang hoạt động

Khởi công: Năm 2014

Hoàn thiện: Năm 2016

Thông tin cơ bản

Tỉnh/TP: Lào Cai
TP/Huyện: Bảo Thắng
Lĩnh vực: Công nghiệp
Ngành: Hóa chất
Tình trạng: Đang hoạt động
Khởi công: Năm 2014
Hoàn thiện: Năm 2016

Nhà máy Hóa chất Photpho Vàng

Tổ hợp Nhà máy Hóa chất của Tập đoàn GreenSpark nằm tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai được xây dựng trên diện tích gần 25 ha với Nhà máy Photpho Vàng.

Năm 2014, Nhà máy Photpho Vàng rộng 15,44 ha được GreenSpark đầu tư phát triển mạnh mẽ với dây chuyền sản xuất Photpho vàng có công suất 9.800 tấn/năm cùng tổng vốn đầu tư hơn 400 tỷ đồng đã đi vào hoạt động. Hiện nay, dự án đã mang lại doanh thu hàng năm đạt trên 600 tỷ đồng.

Thông tin cơ bản

Tỉnh/TP: Lào Cai

TP/Huyện: Bảo Thắng

Lĩnh vực: Công nghiệp

Ngành: Hóa chất

Tình trạng: Đang hoạt động

Khởi công: Năm 2014

Hoàn thiện: Năm 2016

Nhà máy Hóa chất Photpho Vàng

ổ hợp Nhà máy Hóa chất của Tập đoàn GreenSpark nằm tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai được xây dựng trên diện tích gần 25 ha, bao gồm Nhà máy Photpho Vàng và Nhà máy Axit Photphoric.

Năm 2014, Nhà máy Photpho Vàng rộng 15,44 ha được GreenSpark đầu tư phát triển mạnh mẽ với dây chuyền sản xuất Photpho vàng có công suất 9.800 tấn/ năm cùng tổng vốn đầu tư hơn 400 tỷ đồng đã đi vào hoạt động. Hiện nay, dự án đã mang lại doanh thu hàng năm đạt trên 600 tỷ đồng.